Okrugli stol o financiranju zelene tranzicije u višestambenim zgradama i industriji

U okviru europskog projekta SMAFIN (engl. Supporting smart financing implementation for energy efficient Balkan Buildings) financiranog kroz EU program Obzor 2020 koji se naslanja na tematiku i strukturu održanog Nacionalnog okruglog stola o financiranju mjera energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj – SEIF (engl. Sustainable Energy Investment Forum), REGEA organizira virtualni okrugli stol s fokusom na financiranje mjera energetske učinkovitosti i energetske obnove višestambenih zgrada i industrije u Republici Hrvatskoj. Organizacijom niza okruglih stolova želi se stvoriti okvir za kontinuiranu suradnju javnih i privatnih dionika te unaprjeđivanje postojećih politika i praksi vezanih uz ulaganja u energetsku učinkovitost u zgradarstvu.

Cilj SMAFIN okruglog stola o financiranju zelene tranzicije u višestambenim zgradama i industriji te povezivanju s inicijativom Novi europskih Bauhaus je potaknuti dijalog između ključnih hrvatskih dionika na temu poboljšanja dostupnosti financijskih sredstava za investicije u mjere energetske učinkovitosti. Ciljeve Dugoročne strategije poticanja ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada bit će nemoguće postići bez osiguravanja privatnih investicija i učinkovitog kombiniranja s javno dostupnim sredstvima.

Uključivanjem stručnjaka iz poslovnog sektora u kreiranje politika želi se otvoriti prostor za suradnju, ali i pružiti novu perspektivu za odgovor na izazove koji se tiču usklađivanja svih dostupnih izvora financiranja i strateških dokumenata.

Projekt se financira sredstvima Europske unije iz programa Obzor 2020 za istraživanje i inovacije u skladu s Ugovorom o bespovratnim sredstvima br. 955857.
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 955857.