Prima Masă Rotundă SMAFIN în România

„SOLUȚII DE FINANȚARE PENTRU RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR”

romania

Joi 15 Aprilie 2021

Online event

Durata: 4 ore 45 min inclusiv pauzele

Eveniment organizat în cadrul proiectului SMAFIN în parteneriat cu Guvernul României - Departamentul de Dezvoltare Durabilă, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Masa rotundă națională va fi moderată de d-nul Gabriel Giurgiu, realizator TVR. Evenimentul va avea loc în limba română cu interpretare.

CONTEXT

 • Mesele rotunde organizate în cadrul proiectului SMAFIN își propun să încurajeze un dialog structural între părțile interesate cheie din România, pentru a defini barierele în calea unor investiții mai largi în renovare, în contextul discuțiilor legate finanțarea eficienței energetice, în conformitate cu prioritățile și oportunitățile naționale.

 • Creșterea eficienței energetice este asumată la nivel european ca obiectiv strategic transversal pentru protejarea mediului si diminuarea impactului schimbărilor climatice, îmbunătățirea calității vieții și reducerea dependenței UE de furnizorii externi de petrol și gaze. România la rândul ei și-a asumat obiective ambițioase în cadrul strategic național din domeniul energiei și al schimbărilor climatice fiind preocupată în etapa actuală de identificarea celor mai bune pârghii pentru promovarea acțiunilor și susținerea proceselor necesare atât din resurse bugetare naționale cât și prin cadrul de finanțare european de care va beneficia în perioada următoare din Acordul Verde European și Mecanismul de Redresare și Reziliență al UE.

 • In același timp este recunoscut faptul că nivelurile actuale de investiții în energie durabilă nu sunt suficiente pentru a îndeplini obiectivele României privind clima și energia pentru anul 2030, fiind necesară găsirea unor mecanisme de finanțare inteligente pentru a susține investiții pe scară largă și termen lung, cu precădere în clădiri și industrie.

 • Comisia Europeană – DG Energy a organizat în perioada 2018-2019 forumurile pentru investiții durabile în energie (Sustainable Energy Investment Forums- SEIF).  Experiența pozitivă acumulată este relevantă pentru a identifica în continuare barierele în calea finanțării eficienței energetice și a sprijini proiectarea politicilor publice în domeniu, dar și a soluțiilor de piață, atragerea capitalurilor private și creșterea investițiilor în eficiență energetică în întreaga Europă.

 • Pornind de la dialogul facilitat de evenimentele SEIF, proiectul SMAFIN (www.smafin.eu) finanțat în cadrul programului Horizon 2020 al UE, își propune facilitarea cooperării între factorii implicați, în cadrul unor forumuri permanente de discuții pe teme de investiții în eficiență energetică în clădiri, infrastructură, industrie și IMM, în patru țări, între care și România. Astfel, proiectul are în vedere organizarea anuală a unor mese rotunde în fiecare dintre țările participante în proiect.

 • Evenimentul este organizat de către partenerii români în cadrul proiectului SMAFIN – ENERO – Centrul pentru Promovarea Energiei Curate și Eficiente în România (www.enero.ro) și Pro-nZEB – Clusterul pentru Promovarea Clădirilor cu Consum de Energie Aproape Egal cu Zero (www.pro-nzeb.ro) și beneficiază de sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

 • Prima Masă Rotundă organizată în România își propune să abordeze SOLUȚII DE FINANȚARE PENTRU RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR, pentru ca e o tema fierbinte pe agenda publică națională,  fiind structurată după următoarele trei teme principale de discuții:

  • Renovarea Energetică a Clădirilor Publice
  • Servicii Integrate de Renovare a Clădirilor Rezidențiale
  • Strategia de Renovare pe Termen Lung – de la elaborare la implementare

  Aceste tematici au ținut cont atât de concluziile și recomandările anterioarelor Forumuri pentru investiții durabile în energie, dar și de provocările actuale cărora România trebuie să le facă față.

SESIUNEA

Renovarea Energetică a Clădirilor Publice

Această sesiune va aborda modalitatea de creștere a ratelor de renovare și a nivelului de performanță urmărit pentru clădirile publice, în vederea atingerii obiectivelor asumate de către România, urmărind în principal renovarea aprofundată sau la nivel nZEB a clădirilor publice, a iluminatului, a instalațiilor de utilizare a surselor de energie regenerabile.

Principalele teme de discuție ce se prevăd a fi abordate în cadrul acestei secțiuni sunt:

 • Cadrul legal și reglementări tehnice
 • Necesitățile și experiențele anterioare, din perspectiva autorităților locale, a experților și a finanțatorilor
 • Finanțarea bazată pe proiecte
 • Implicarea finanțării private

Servicii Integrate de Renovare a Clădirilor Rezidențiale

Această sesiune va aborda modalitățile de a asigura o finanțate eficientă, suficientă și diversă a renovării energetice a clădirilor rezidențiale, multi- sau uni-familiale, în mediul urban sau în mediul rural, asigurând astfel respectarea angajamentelor naționale în domeniu.

Principalele teme de discuție ce se prevăd a fi abordate în cadrul acestei secțiuni sunt:

 • One-stop-shop
 • Scheme de finanțare aplicate cu succes – bune practici
 • Atragerea finanțării private pentru renovarea aprofundată

Strategia de Renovare pe Termen Lung – De la Elaborare la Implementare

Această sesiune va aborda mecanismele de implementare eficientă a Strategiei de renovare pe termen lung, în contextul creat de noile strategii, planuri și programe naționale.

Principalele teme de discuție ce se prevăd a fi abordate în cadrul acestei secțiuni sunt:

 • Guvernanță
 • Mecanisme și programe de finanțare
 • Monitorizare

AGENDA
10:00 Sesiune plenară introductivă

(1h 15 min)

Cuvânt de bun venit, stabilirea contextului, discursuri introductive
Moderator Gabriel Giurgiu, Realizator TVR
Laszlo Borbely, Consilier de Stat la cabinetul Prim-Ministrului, coordonator al Departamentului de Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului
Tudor Constantinescu, Consilier Principal al Directorului General pentru Energie, Comisia Europeană
Stefania Racolta-Cruceru, Departamentul pentru Eficiență Energetică și Schimbări Climatice, BERD
Cristina Prună, Membru al Parlamentului României, Vice-Președinte al Camerei Deputaților, Vice-Președinte al Comisiei pentru Industrie și Servicii a Camerei Deputaților
Marius-Mihai Vasiliu, Secretar de Stat, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
Marin Țole, Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Horia Petran, Președinte Cluster Pro-nZEB, partener în proiectul SMAFIN

Perspectiva proiectului SMAFIN

Moderator, Prezentarea Sesiunilor Paralele
11:15 Pauză
11:30 Sesiunea tematică paralelă 1 (1 h 30 min)
RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE
Moderator Mihai Tudorancea, Director General, TUD Group
Raportor Ion Dogeanu, Director Executiv, AEEPM
Andrei Ceclan, Președinte, Asociația Auditorilor și Managerilor Energetici din România, SAMER

Energetica urbană, de la oportunitate la impact

Carmen Pavel, Președinte, Asociația ESCOROM a Societăților de Servicii Energetice din Romania

Finanțarea ESCO în lume și în realitatea românească

Paul Șerbănescu, Șef Birou Strategii Programe, Administrația Fondului de Mediu

Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ

Mihai Tudorancea, Director General, TUD Group,
Experiența proiectului D6EEPB – Primăria sectorului 6:  Eficiența Energetică pentru Clădirile Publice
Adrian Ghiță, Director Executiv, Fondul Român pentru Eficiența Energetică – FREE

Soluție de finanțare a proiectelor de eficiență energetică din România

12:10 Întrebări și Răspunsuri, Discuții
13:00 Pauză
11:30 Sesiunea tematică 2 (1 h 30 min)
SERVICII INTEGRATE DE RENOVARE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE
Moderator Dumitru Chisăliță, Președinte, Asociația Energia Inteligentă
Raportor Manuela Drăghicescu, SUNE
Sergiu Oprescu, Președinte Executiv Alpha Bank România, Președinte al Consiliului Director al Asociației Române a Băncilor
Finanțare Verde și Ipoteca pentru Eficiență Energetică
Giovanni Vicentini, Primăria Padova, Coordonator al proiectului H2020 “Padova Fit”

PadovaFIT Expanded: un proiect pentru stimularea renovării energetice a clădirilor private

Mark Velody, GEFF Project Manager, România – Facilitatea BERD de Finanțare a Economiei Verzi în Romania, Tractebel

Facilitatea BERD de Finanțare a Economiei Verzi pentru sectorul rezidențial din România – experiențe și lecții învățate

Andrei Botiș, Președinte, Consiliul Român pentru Clădiri Verzi (RoGBC)

“SMARTER Finance for Families” – O inițiativă europeană prin care se implementează credite verzi ce depășesc cerințele Taxonomiei UEmiei UE

Mihai Mereuță, Președinte, Liga HABITAT, Este posibilă o abordare integrată a procesului de renovare aprofundată fără implicarea proprietarilor? 
12:10 Întrebări și Răspunsuri, Discuții
13:00 Pauză
11:30 Sesiunea tematică 3 (1 h 30 min)
STRATEGIA DE RENOVARE PE TERMEN LUNG – DE LA ELABORARE LA IMPLEMENTARE
Moderator Luminița Bălălău, Departamentul de Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului
Raportor Alexandru Mureșan, Cercetator, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
Carmen Iliescu, Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

O strategie de renovare pe termen lung pentru un fond cu emisii de carbon până în 2050

Camelia Rață, Expert Național, proiectul EUCF European City Facility
Primele planuri locale de renovare pe termen lung spre comunități neutre climatic din România și EUCF
Sorin Elisei, DELOITTE CONSULTANCY

PNRR – cât este de generos cu proiectele de eficiență energetică în clădiri?

Adrian Teban, Președinte, Asociația Orașelor din România – AOR

Eficiența energetică în orașele mici și mijlocii în clădiri publice și colective rezidențiale

12:10 Întrebări și Răspunsuri, Discuții
13:00 Pauză
13:15 Sesiune plenară de închidere

(1h 30 min)

Moderator Gabriel Giurgiu, Realizator TVR
Jean-François Marchand, Senior Partner ENERGINVEST, Președinte al Asociației Belgiene a Companiilor ESCO,

Platforme de investiții susținute de public și scheme de finanțare cetățenești pentru stimularea investițiilor în eficiența energetică în sectorul construcțiilor

Remon Zakaria, Director Asociat, Departamentul Eficiență Energetică și Schimbări Climatice, BERD

Rolul BERD în sprijinirea valului de renovări ale clădirilor

Raportorii prezintă rezumate ale sesiunilor paralele
14:00 Întrebări și Răspunsuri, Discuții
Concluzii și discursuri de închidere
14:45 Încheierea evenimentului