Το έργο SMAFIN Expanded

Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023, έχει τριετή διάρκεια και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE. Πρόκειται για τη συνέχεια του έργου SMAFIN, του προγράμματος HORIZON 2020, που υλοποιήθηκε επιτυχώς τα προηγούμενα 3 χρόνια (2020-2023).

Eχει σκοπό την υποστήριξη της έξυπνης χρηματοδότησης για ενεργειακές επενδύσεις σε ιδιωτικά και δημόσια κτίρια, σε ΜΜΕ και τον τριτογενή τομέα, κυρίως οργανώνοντας συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας.

Επεκτείνεται γεωγραφικά σε σχέση με το προηγούμενο, περιλαμβάνοντας αυτή τη φορά και τη Σλοβενία στην ομάδα της Βουλγαρίας, της Κροατίας, και της Ρουμανίας που συντονίζεται από την Ελλάδα.

Σκοπός του SMAFIN Expanded

  • Κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων έργων και πρωτοβουλιών και κάλυψη των αδυναμιών που εντοπίστηκαν στο πρώτο έργο
  • Σύνταξη προτάσεων πολιτικής για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης και αντίστοιχων προτάσεων προς την αγορά με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της
  • Βελτίωση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των σημαντικότερων εμπλεκομένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και συμβολή στην ανάπτυξη ικανοτήτων για υλοποίηση επενδύσεων σε έργα βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας